Założenie aparatu na zęby jest początkiem korygowania stwierdzonych wad zgryzu. Zanim jednak ortodonta przystąpi do umieszczania aparatu, musi wykonać badania i zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją medyczną. Jak wygląda zakładanie aparatu ortodontycznego? Postanowiliśmy rozwiać wątpliwości pacjentów, których czeka leczenie ortodontyczne. 

Jakie czynności poprzedzają zakładanie aparatu?

Założenie aparatu na zęby poprzedza wykonanie badań i zdjęć rentgenowskich. Są one niezbędne do opracowania ścieżki leczenia. Pacjent może też zostać skierowany do stomatologa celem usunięcia ubytków, bo te są przeszkodą w rozpoczęciu leczenia ortodontycznego.

Po opracowaniu ścieżki leczenia, ortodonta przedstawia pacjentowi aparaty ortodontyczne, które mogą zostać u niego zastosowane. Aktywnym zawodowo pacjentom dedykowane są dyskretne aparaty lingwalne, określane również jako aparaty językowe. Nazwy mają związek z umiejscowieniem urządzenia – zamki są przytwierdzane po wewnętrznej stronie zębów. Dzięki temu aparat nie jest widoczny dla osób trzecich.

U niektórych pacjentów założenie aparatu na zęby może zostać poprzedzone wykonaniem tzw. separacji, czyli oddzielenia zębów. Umieszczenie specjalnych elementów między zębami trzonowymi na około tydzień lub dwa przed terminem założenia aparatu gwarantuje, że ortodonta nie będzie miał kłopotu z umieszczeniem pierścieni.

Jak zakłada się aparat na zęby?

Zakładanie aparatu ortodontycznego odbywa się etapami. Ortodonta wykonuje następujące czynności:

  • dokładnie oczyszcza zęby z zanieczyszczeń – u wielu pacjentów założenie aparatu na zęby poprzedza zabieg higienizacji,

  • osusza zęby – nawet niewielkie ilości śliny mogą spowodować, że zamek nie zostanie dokładnie przytwierdzony do powierzchni zęba, a to z kolei spowoduje, że aparat ortodontyczny ulegnie uszkodzeniu,

  • przykleja zamki – jeżeli pacjent zdecydował się na klasyczny, czyli metalowy aparat ortodontyczny, to niezbędne jest też zamocowanie do nich ligatur (gumek),

  • mocuje do zamków łuk (drut) – będzie on oddziaływał na uzębienie i ustawi zęby w pożądanych pozycjach,

  • mocuje dodatkowe elementy, np. łuki podniebne.

Ile trwa założenie aparatu na zęby?

W jamie ustnej panuje specyficzne środowisko i dlatego ortodonta potrzebuje sporo czasu, aby wykonać opisane wyżej czynności. Na wizytę w gabinecie ortodontycznym, podczas której lekarz będzie zakładał aparat, warto zarezerwować sobie ok. 2 godziny. Jeżeli wada zgryzu jest nieznaczna, a ortodonta nie napotka na żadne dodatkowe problemy, wizyta będzie krótsza – może zamknąć się w ok. 40 minutach.

Ortodonci na podstawie doświadczenia najczęściej są w stanie oszacować, ile zajmie im założenie aparatu ortodontycznego. Mimo wszystko warto się nastawić, że wizyta potrwa dłużej.

Czy zakładanie aparatu ortodontycznego boli?

Wielu pacjentów pyta nie tylko o to, jak się zakłada aparat na zęby, ale również o to, czy jest to bolesne. Każdy z nas ma inną odporność na ból, dlatego może się zdarzyć, że pacjent będzie odczuwał dyskomfort. Ortodonci dysponują jednak na tyle nowoczesnym sprzętem, że są w stanie skutecznie uchronić pacjenta przed bólem.

Większość pacjentów odczuwa dyskomfort już po założeniu aparatu ortodontycznego. To naturalne zjawisko – konieczne jest przyzwyczajenie się do obecności urządzenia w jamie ustnej. W pierwszych dniach korzystania z aparatu może pojawić się zarówno ból, jak i podrażnienia tkanek miękkich. Pacjent, jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, może złagodzić ból, stosując środki przeciwbólowe. W razie wątpliwości lub utrzymującego się dyskomfortu warto skontaktować się z ortodontą.

Założenie aparatu na zęby – co dalej?

Aby aparat ortodontyczny był skuteczny, musi być systematycznie regulowany. Inaczej mówiąc, założenie aparatu na zęby nie wystarczy, aby uzyskać założone rezultaty leczenia ortodontycznego. Regulacją urządzenia zajmuje się ortodonta podczas wizyt kontrolnych. Każdy, kto decyduje się na leczenie ortodontyczne, musi pamiętać, że nie obejdzie się bez regularnych wizyt w gabinecie ortodontycznym. Jeżeli nie będą one odbywać się systematycznie (pacjent będzie opuszczał wyznaczone wizyty), to leczenie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.

Jak często odbywają się wizyty kontrolne u ortodonty? To zależy od zastosowanego aparatu ortodontycznego. Jeżeli pacjent korzysta z aparatu metalowego, wizyty będą odbywać się z częstotliwością co 4 tygodnie. W przypadku spersonalizowanych aparatów lingwalnych wizyty są rzadsze – odbywają się nawet co 6 tygodni.